Borderoul de achizitie deseuri sau adeverinta de primire plata achizitii deseuri asa cum mai este denumita, este documentul pe care operatorii (colectorii) de deseuri sunt obligati sa il intocmeasca pentru deseurile colectate de la persoanele fizice.

            Borderoul de achizitie de deseuri metalice feroase si neferoase si a aliajelor acestora este un document financiar-contabil, iar vederea evidentei, acesta se inseriaza si numeroteaza intern.

            Printre obligatiile pe care operatorii care colecteaza deseuri de la persoanele fizice le au amintim:

– sa intocmeasca borderoul de achizitie deseuri metalice feroase si neferoase si a aliajelor acestora

– sa achite contravaloarea deseurilor achizitionate si sa retina la sursa impozitul pe venit cat si contributia la Administratia Fondului pentru Mediu

–  sa informeze, sa obtina consimtamantul persoanei fizice si sa respecte legislatia in materia protectiei persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date

            In borderoul de achizitie deseuri sau adeverinta de primire plata achizitii deseuri se vor inscrie obligatoriu urmatoarele date:

Datele de identificare ale operatorului economic:

– denumirea societatii si forma juridica a acesteia

– adresa sediului social cat si a punctului de lucru (dupa caz)

– numarul de ordine in registrul comertului

– codul unic de inregistrare ( CUI ) sau codul de identificare fiscala ( CIF )

– numarul si data emiterii autorizatiei de mediu

Datele de identificare ale persoanei fizice care preda deseurile:

– nume si prenume

– adresa (domiciliul) din actul de identitate

– seria si numarul actului de identitate ( BI ) sau ( CI ),

– emitentul actului de identitate

– cod numeric personal ( CNP )

Datele de identificare a deseurilor predate:

– codul si denumirea deseurilor conform HG 856/2002

– cantitatea de deseuri metalice feroase si neferoase si aliajelor acestora

Date de natura financiar-contabila:

– valoarea de cumparare a deseurilor

– contul bancar al persoanei fizice care preda deseurile  – dupa caz

– numarul chitantei de plata (dispozitiei de plata) pentru platile in numerar

Declaratia pe propia raspundere a persoanei fizice ca deseurile pe care le preda provin sau nu din gospodarie proprie.

Consimtamant prelucrare date cu caracter personal ( GDPR )