In contextul actual, cand sustinterea realizarii unor programe pentru protectia mediului este din ce in ce mai importanta, pentru ca Romania sa intre in rand alte state ale Uniunii Europene in ceea ce priveste capacitatea de a indeplini obliectivele globale de reciclare, se impun masuri pentru a vira sumele necesare unor astfel de initiative catre Fondul pentru mediu, instrument economico-financiar destinat tocmai sustinerii acestor proiecte eco-friendly.

Veniturile Fondului pentru mediu se constituie din diverse taxe si contributii achitate de societatile care introduc pe piata nationala ambalaje de desfacere si bunuri ambalate sau genereaza deseuri prin natura activitatii desfasurate (import, achizitii intracomunitare, posesie de marca prorpie sau productie, fabricare si distributie), fie pentru a-si asuma indeplinirea unor obligatii ce insotesc principiul responsabilitatii extinse a producatorului, fie pentru neindeplinirea obiectivelor de colectare, reciclare si valorificare a deseurilor de ambalaje.

Producatorii sunt obligati sa respecte o serie de masuri implementate pentru a sprijini protectia mediului, prin incurajarea reciclarii si valorificarii deseurilor de ambalaje, iar toate aceste taxe si contributii pe care operatorii economici le platesc catre Administratia Fondului pentru mediu se incadreaza in categoria de obligatii la fondul de mediu.

Cine datoreaza obligatii la fondul pentru mediu?

Societatile clasificate drept importatori, posesori de marca proprie, achizitori intracomunitari, producatori sau distribuitori, indiferent de industria in care activeaza, au obligatii catre Administratia fondului pentru Mediu.

Care este rolul obligatiilor la fondul de mediu?

Reglementate prin O.U.G 196/2005 privind Fondul pentru Mediu si prin ORDIN Nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul a contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu modificarile si completarile ulterioare, aceste obligatii asociate responsabilitatii extinse a producatorului in contextul deseurilor vin sa sustina initiativele care se bazeaza pe conceptul cunoscut drept „poluatorul plateste”.

Pentru a incuraja atingerea obiectivelor globale de valorificare si reciclare a deseurilor impuse producatorilor, AFM aplica o serie de taxe, contributii si sanctiuni societatilor care importa, achizitioneaza intracomunitar, produc sau distribuie produse in Romania, introducand astfel pe piata nationala bunuri ambalate ce genereaza deseuri:

Care sunt obligatiile la fondul de mediu – Identificare, raportare si achitare

Identificarea, raportarea si achitarea, dupa caz, a obligatiilor la fondul de mediu, se face lunar, trimestrial sau anual – in functie de tipul obligatiilor identificate -, in baza declaratiei completate si depuse la Administratia Fondului pentru Mediu.

Daca societatile vizate nu depun declaratia pana pe data de 25 ale lunii in curs pentru perioada anterioara, acestea sunt sanctionate cu sume intre 1.000 si 5.000 de lei.

Cititi mai mult pe business24.ro