Începând cu 1 ianuarie 2021, o nouă lege intră în vigoare în România. Persoanele care nu vor respecta noile prevederi riscă să primească amenzi usturătoare.

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat proiectul de lege privind gestionarea deşeurilor nepericuloase compostabile.

„Începând cu data de 1 ianuarie 2021, autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociaţiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, trebuie să implementeze sistemul de colectare separată a deşeurilor biodegradabile, să extindă colectarea separată din uşă în uşă a biodeşeurilor în mediul urban, dublată de implementarea schemei „plăteşte pentru cât arunci” şi să încurajeze compostarea individuală în gospodăriile din mediul rural.

Este obligatorie colectarea separată a deşeurilor biodegradabile destinate compostării/digestiei anaerobe, inclusiv din uşa în uşă, sau prin aport voluntar. Tratarea biologică prin compostare/digestie anaerobă a deşeurilor biodegradabile este condiţionată de tipul deşeurilor şi modul de colectare a acestora”, se arată în proiectul de lege.

„Astfel, sunt admise la compostare materialele şi/sau deşeurile care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii: au fost colectate separat, au certificat de conformitate pentru materiile prime care intră în procesul de compostare şi digestie anaerobă. (…) Persoanele fizice şi juridice care generează deşeuri biodegradabile au obligaţia să depună aceste deşeuri în spaţiile indicate sau să le predea operatorilor autorizaţi pentru colectarea lor”, se mai arată în document.

Potrivit legii, cetăţenii şi operatorii economici care nu separă biodeşeurile riscă amenzi cuprinse între 400 şi 800 lei, respectiv 10.000 şi 20.000 lei pentru persoanele juridice. De asemenea, operatorii de instalaţii de compost riscă amenzi cuprinse între 15.000 şi 30.000 în cazul în care compostul pe care îl produc conţine, printre altele, substanţe otrăvitoare, poluante şi radioactive.

În plus, amenzile se vor aplica şi pentru nerespectarea utilizării tipului de compost adecvat, respectiv compost de calitate foarte bună – Categoria A, în agricultură şi horticultură sau a compostului de Categoria B pentru spaţii verzi, urbane şi rurale.

Separarea biodeşeurilor în gospodăria/locuinţa oamenilor este vitală pentru creşterea semnificativă a nivelului de reciclare şi evitarea unor amenzi costisitoare din partea UE. Având în vedere că în prezent România reciclează doar 14%, aplicarea Legii compostului ar contribui semnificativ la atingerea obiectivului de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minimum 50% din totalul deşeurilor municipale generate, obligaţie prevăzută în Legea cadru a deşeurilor 211/2011.

Sursa: evz.ro