Comisia Europeană a trimis avize motivate României, Bulgariei, Danemarcei, Greciei, Lituaniei şi Poloniei din cauza faptului că aceste state nu au adoptat un program naţional de gestionare a deşeurilor radioactive care să respecte cerinţele Directivei privind combustibilul uzat şi deşeurile radioactive. CE a transmis României şi un aviz motivat deorece nu a transpus în mod corect anumite cerinţe din aceeaşi directivă.

Deşeurile radioactive sunt generate de producerea energiei electrice în centralele nucleare sau de utilizarea materialelor radioactive fără a apela la energia electrică în scopuri medicale, industriale, agricole şi de cercetare. Aceasta înseamnă că toate statele membre generează deşeuri radioactive. Directiva instituie un cadru comunitar pentru asigurarea gestionării responsabile şi în condiţii de siguranţă a combustibilului uzat şi a deşeurilor radioactive, cu scopul de a asigura un nivel ridicat de siguranţă şi de a evita impunerea unor sarcini inutile asupra generaţiilor viitoare. În special, directiva prevede obligaţia statelor membre de a elabora şi de a pune în aplicare programe naţionale de gestionare a întregului volum de combustibil uzat şi a tuturor deşeurilor radioactive generate pe teritoriul lor, de la generare până la eliminare”, transmit reprezentanţii CE.

Obiectivul este de a proteja lucrătorii şi publicul larg de pericolele asociate radiaţiilor ionizante. Statele membre aveau obligaţia de a transpune directiva până la 23 august 2013 şi de a notifica pentru prima dată programele lor naţionale Comisiei până la 23 august 2015.  Statele membre vizate au la dispoziţie trei luni pentru a lua măsuri. În caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiţie a Uniunii Europene cu privire la aceste cazuri, potrivit sursei citate de News.ro.