news_small

Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat marţi un set de măsuri ambiţioase pentru ca legislaţia UE în materie de deşeuri să fie adecvată pentru viitor, ca parte a politicii UE mai ample privind economia circulară, se arată într-un comunicat al Comisiei Europene (CE).

Noile norme – bazate pe propunerile CE din cadrul pachetului legislativ referitor la economia circulară prezentat în decembrie 2015 – vor contribui la prevenirea generării de deşeuri şi, în cazul în care acest lucru nu este posibil, vor permite creşterea semnificativă a ratei de reciclare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor de ambalaje. Treptat, se va elimina depozitarea deşeurilor şi va fi promovată utilizarea de instrumente economice, cum ar fi schemele de răspundere extinsă a producătorilor. Noile norme consolidează „ierarhia deşeurilor”, cu alte cuvinte, statele membre sunt obligate să ia măsuri specifice pentru a privilegia mai degrabă prevenirea, reutilizarea şi reciclarea decât depozitarea şi incinerarea, pentru a ne menţine pe calea către o economie circulară.

„Aprobarea finală de către Consiliu a noilor norme UE în materie de deşeuri marchează un moment important pentru economia circulară în Europa. Noile obiective de reciclare şi de depozitare stabilesc o traiectorie credibilă şi ambiţioasă pentru o mai bună gestionare a deşeurilor în Europa. În prezent, principala noastră sarcină este de a ne asigura că promisiunile avansate în cadrul acestui pachet de măsuri privind deşeurile se materializează. Comisia va face tot posibilul pentru ca noua legislaţie să producă rezultate tangibile”, a declarat comisarul pentru mediu, afaceri maritime şi pescuit, Karmenu Vella.

Iniţial, Comisia a prezentat în 2014 o serie de propuneri privind noi norme în materie de deşeuri, însă acestea au fost retrase şi înlocuite în decembrie 2015 cu alte propuneri, mai circulare şi mai ambiţioase, în cadrul agendei pentru o economie circulară a Comisiei Juncker. Aceste propuneri au fost ulterior adoptate şi acum fac parte din reglementarea UE.

Noile norme adoptate marţi reprezintă cea mai modernă legislaţie în materie de deşeuri la nivel mondial, UE fiind un exemplu demn de urmat, se arată în comunicatul Comisiei Europene.

Obiectivele CE privind reciclarea deşeurilor municipale: până în 2025 vor fi reciclate 55%, procentul urmând să ajungă la 60% în 2030 şi la 65% în 2035.

În plus, normele mai stricte pentru calcularea ratelor de reciclare vor contribui la o mai bună monitorizare a progresului real către economia circulară, scrie Agerpres.ro.

De asemenea, conform noilor obiective privind reciclarea deşeurilor de ambalaje, până în 2025 vor fi reciclate 65% din toate deşeurile de ambalaje, procentul urmând să ajungă la 70% în 2030.

În cazul materialelor plastice, până în 2025 vor fi reciclate 50% din acestea, procentul urmând să ajungă la 55% în 2030, iar în cazul lemnului vor fi reciclate 25% din ambalaje până în 2025 şi 30% până în 2030. Referitor la metalele feroase, vor fi reciclate 70% din ambalaje până în 2025 şi 80% până în 2030, în cazul aluminiului, vor fi reciclate 50% din ambalaje până în 2025 şi 60% până în 2030. La sticlă, vor fi reciclate 70% din ambalaje până în 2025 şi 75% până în 2030, iar la hârtie şi carton vor fi reciclate 75% din ambalaje până în 2025 şi 85% până în 2030.

Pornind de la obligaţia existentă de colectare separată pentru hârtie şi carton, sticlă, metale şi materiale plastice, noile norme în domeniu vor spori calitatea materiilor prime secundare şi utilizarea lor: deşeurile menajere periculoase vor trebui să fie colectate separat până în 2022, deşeurile biologice până în 2023 şi materialele textile până în 2025.

CE apreciază că depozitarea deşeurilor nu are niciun sens într-o economie circulară şi poate polua apa, solul şi aerul. Până în 2035, volumul deşeurilor municipale stocate în depozite trebuie redus până la cel mult 10 % din volumul total al deşeurilor municipale generate.

Noua legislaţie prevede utilizarea într-o mai mare măsură a instrumentelor economice eficace şi a altor măsuri de sprijinire a ierarhiei deşeurilor. Producătorii ocupă un rol important în această tranziţie, ei devenind responsabili pentru produsele lor atunci când acestea se transformă în deşeuri. Noile cerinţe pentru schemele de răspundere extinsă a producătorilor vor conduce la îmbunătăţirea performanţelor şi a guvernanţei lor. În plus, până în 2024, vor trebui stabilite scheme obligatorii de răspundere extinsă a producătorilor pentru toate ambalajele, se arată în comunicatul Comisiei Europene.

Noua legislaţie va pune un accent deosebit pe prevenirea generării de deşeuri şi va introduce obiective importante pentru reducerea risipei de alimente în UE şi limitarea deşeurilor marine, pentru a contribui la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU în aceste domenii.