news_small

Firmele care pun pe piață ambalaje, echipamente electrice sau baterii, printre altele, precum și cele care produc deșeuri din hârtie, metal, sticlă sau plastic sunt obligate să desemneze un responsabil cu gestionarea deșeurilor, dintre angajații proprii. Prevederea există în legislația românească de câțiva ani, fiind stabilită și obligația ca persoanele desemnate să urmeze cursuri de specialitate în managementul deșeurilor. Tot obligație va reprezenta, în curând, și colectarea selectivă a deșeurilor, pe cel puțin patru categorii, așa cum stabilește un document tocmai promulgat de președintele țării.

Reguli mai dure în privința gestionării deșeurilor, inclusiv obligația producătorilor și deținătorilor de deșesuri de a a colecta selectiv cel puțin hârtia, sticla, metalul și plasticul sunt incluse într-un proiect de act normativ promulgat marți de președintele Klaus Iohannis și care urmează să apară în Monitorul Oficial.

Mai precis, o astfel de obligație va reveni operatorilor economici (firmelor), adică producătorilor de deșeuri (cei care pun pe piață ambalaje, echipamente electrice, baterii etc) și deținătorilor de deșeuri.

Practic, noile prevederi completează Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, acolo unde este prezentat conceptul „plătești pentru cât arunci”, instrument care vizează atât persoanele fizice, cât și pe cele juridice.

În ceea ce privește firmele, acestea au și obligația desemnării, dintre propriii angajați, a unei persoane responsabile cu gestionarea deșeurilor: „Deținătorii/Producătorii de deșeuri persoane juridice, comercianții, precum și operatorii economici prevăzuți la alin. (2) (firmele care efectuează operații de colectare și transport de deșeuri, n. red.) au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane”, scrie la articolul 22 din actul normativ citat.

Mai mult, responsabilitatea nu poate fi acordată în orice condiții, fiind nevoie de o instruire în acest sens: „Persoanele desemnate (…) trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”, dispune același document.

Așadar, firmele care produc deșeuri trebuie să numească pe cineva din cadrul companiei, care să urmeze cursuri de specialiate ținute de specialiștii din domeniu, astfel încât să învețe cum să sorteze deșeurile și apoi să le valorifice.

De altfel, angajatorii care nu desemnează un responsabil cu deșeurile și nu îi asigură acestuia instruirea corespunzătoare riscă amenzi importante, cuprinse între 15.000 și 30.000 de lei, potrivit Legii nr. 211/2011.

Ca regulă, constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor revine comisarilor și persoanelor împuternicite din cadrul Gărzii Naționale de Mediu, precum și din cadrul autorităților administrației publice locale.